דף הבית » גיל הזהב » קצבת זקנה

קצבת זקנה

כל תושב, המגיע לגיל הזקנה, זכאי לקבל קצבה חודשית הנקראת "קצבת זקנה". תחום הזקנה, כמו גם תחום ביטוח הזקנה נכללים בתוך מערכת הביטוח הסוציאלי של הביטוח הלאומי.

תנאי הזכאות לקצבת זקנה

ביטוח לאומי קבע שני מועדים שונים על מנת לאפשר לאנשים לקבל את קצבת הזקנה בגילאי הפרישה לפנסיה. גילאים אלה אינם זהים אצל כל האנשים. הם משתנים בהתאם לתאריכי הלידה (על פי טבלאות הגילאים).

  • קצבה תלויה בהכנסות- נשים אשר מגיעות לגיל 65 וגברים המגיעים לגיל 70 זכאים לקצבת זקנה. התנאי לקבלת הקצבה הוא שמשכורתם מהעבודה אינה עוברת סכום מסוים (קבוע מראש) או שהיא עוברת אותו במעט, או שלמבוטחים ישנם השקעות בנקאיות או נכסים, כאשר הכנסותיהם מאותם הדברים אינן עוברות סכום מסוים. במידה וההכנסה החודשית עוברת את ההכנסה המרבית בחודש, המוסד לביטוח לאומי ישלם "קצבת זקנה חלקית", כפי שקבוע בחוק.
  • קצבה אינה תלויה בהכנסות- כאשר הגברים מגיעים לגיל 70 וגיל הנשים עולה על פי טבלת הגילאים, עד שהן מגיעות, גם כן לגיל 70, הם זכאים לקבל קצבת נכות בלי כל קשר לגובה הכנסותיהם.

אופן הגשת התביעה

מבוטחים שהגיעו לגיל הזקנה (כמצוין למעלה) ייגשו לביטוח לאומי כדי למלא טופס שנקרא "טופס תביעה לקצבת זקנה". את הטופס ניתן להגיש עד שנה לאחר גיל הזקנה המוגדר בחוק, ולא אחריו. במידה והטופס הוגש מעל לשנה קדימה, המוסד לביטוח לאומי יוכל להחליט האם לשלם תשלום רטרואקטיבי או לא.

אם ההחלטה היא לשלם על אותה תקופה, התשלום לא יוכל לעבור את התקופה של שניים עשר חודשים אחורנית. הטופס צריך להכיל את כל הפרטים הדרושים ולצרף את כל המסמכים המעידים כי המבוטחים זכאים לקצבת זקנה. היה ויחסרו מסמכים דרושים בטופס התביעה, ביטוח לאומי יעכב את הטיפול בבקשה לקצבה. כמו כן, צריך למלא את פרטי חשבון הבנק אליו תעבור קצבת הזקנה החודשית.

שיעורי קצבת הזקנה

החל מתאריך 1 בינואר 2013 שיעורי הקצבאות השתנו, וכיום גובהם עומד על:

  • קצבת זקנה בסיסית ליחיד עומדת על 1,502 שקלים.
  • קצבת זקנה בסיסית עבור זוג עומדת על 2,257 שקלים (הסכום כולל קצבת יחיד עם תוספת לבן/בת הזוג).
  • מבוטח/ת בני 80 מקבלים קצבת זקנה העומדת על 1,587 שקלים.
  • קצבת זקנה זוגית למבוטח/ת מעל גיל 80 עומדת על 2,342 שקלים (הסכום כולל קצבת זקנה ליחיד בגיל 80, יחד עם תוספת עבור בן או בת הזוג).
  • כאשר כל אחד מבני הזוג מגיעים לגיל הזקנה, כל אחד מהם מקבל קצבת יחיד.

החל מ- 1.1.2013 מנוכים דמי בריאות (קבועים בחוק) מקצבת הזקנה. למבוטח המקבל קצבת יחיד, מנוכה סכום של 192 שקלים כל חודש ולזוג 278 שקלים. במקרים בהם מבוטחים מקבלים תוספת של השלמת הכנסה, מנכים מקצבת הזקנה שלהם 101 שקלים (ליחיד ולזוג).

מועדי תשלום קצבת הזקנה

בכל 28 לחודש, משולמת קצבת זקנה עבור אותו חודש. המועדים של התשלומים משתנים על פי תאריכי הלידה של המבוטחים:

  • כאשר תאריך הלידה חל לפני ה- 15 בחודש, המבוטחים מתחילים לקבל את הקצבה באותו חודש בו הגיעו לגיל הזקנה מבחינת הזכאות לקצבת זקנה.
  • כאשר תאריך הלידה חל לאחר ה- 15 בחודש, המבוטחים מתחילים לקבל את הקצבה חודש אחד אחרי אותו חודש בו הם הגיעו לגיל הזקנה, מבחינת זכאותם לקצבה. היה והמבוטחים זכאים לקבל השלמה כלשהי לקצבתם, הם מקבלים את קצבת הזקנה עוד באותו חודש בו הגיעו לגיל הזקנה, מבחינת זכאותם לקצבה.
חייגו עכשיו צרו קשר